Teren inwestycyjny – Katowice ul. Leśny Potok

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Działka zlokalizowana w Katowicach (dzielnica Janów-Nikiszowiec) przy ul. Leśny Potok

Teren inwestycyjny o powierzchni 3430 m2 obejmuje działkę nr 309/55

Teren o kształcie pięciokąta położony jest w okolicy pięknej zieleni (Park Bolina) i terenów rekreacyjnych miasta w pobliżu stawu.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: ZPU i 4ZWS

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZPU, ustala się:

przeznaczenie podstawowe:

usługi gastronomi i zieleń urządzona

przeznaczenia dopuszczalne:

urządzenia sportu i rekreacji, w tym place zabaw, parkingi, dojścia, dojazdy, ścieżki rowerowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego;

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4ZWS, ustala się:

przeznaczenie podstawowe: zieleń w dolinach rzecznych;

przeznaczenia dopuszczalne:

urządzenia sportu i rekreacji, w tym place zabaw, zieleń urządzona, parking, droga wewnętrzna, obiekty małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Cena:………………………………………………..

Zainteresowała Cię ta oferta! Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

Paweł Karmelita
tel. 695 926 650
zarzad@www.sic.katowice.pl