Teren inwestycyjny Wielowieś obręb Kieleczka powiat gliwicki

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Doskonały grunt dla Twojej inwestycji zlokalizowany w Gminie Wielowieś u zbiegu dróg wojewódzkich nr 901 i 907

Teren inwestycyjny obejmuje:

– Działkę nr 227/47 o pow. 10 205m2
– Działkę nr 226/47 o pow. 477 m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

W przeważającej części Pgu,XU (pozostałą część drogi)

Przeznaczenie podstawowe:

– zabudowa usługowo-produkcyjna i inżynierii,
– usługi inne.

Przeznaczenie uzupełniające:

– obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego
– parkingi i garaże

Cena:………………………………………………..

Zainteresowała Cię ta oferta! Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

Paweł Karmelita
tel. 695 926 650
zarzad@www.sic.katowice.pl